Phần mềm AI thiết kế nội thất

Hiện nay, có nhiều phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế nội thất hoặc hỗ trợ người dùng trong quá trình thiết kế nội thất. Dưới đây là một số phần mềm AI phổ biến dành cho việc thiết kế nội thất:

1. **Autodesk AutoCAD và Autodesk Revit**: Các phần mềm này sử dụng công nghệ AI để tạo ra các bản vẽ kỹ thuật và mô hình 3D cho thiết kế nội thất. Chúng cung cấp công cụ mạnh mẽ cho việc xây dựng và thiết kế nội thất.

2. **SketchUp**: SketchUp sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các mô hình 3D và cho phép người dùng tạo ra các thiết kế nội thất dễ dàng.

3. **Planner 5D**: Đây là một ứng dụng trực tuyến sử dụng AI để tạo ra các mô hình nội thất 3D. Người dùng có thể tùy chỉnh các không gian bằng cách thêm nội dung và trang trí.

4. **Houzz**: Houzz là một ứng dụng di động và trang web sử dụng công nghệ AI để giúp người dùng tìm kiếm ý tưởng và nguồn cung cấp nội thất. Nó cũng cung cấp công cụ cho việc xem trước các mô hình nội thất.

5. **Morpholio Board**: Đây là một ứng dụng di động sử dụng AI cho phép người dùng tạo ra các bảng ý tưởng nội thất. Người dùng có thể tổ chức và thiết kế nội thất bằng cách kéo và thả các hình ảnh và sản phẩm từ cơ sở dữ liệu của ứng dụng.

6. **AI-powered Virtual Home Decor Apps**: Có nhiều ứng dụng di động khác nhau cho phép bạn chụp hình không gian thực tế của bạn và thêm các mẫu nội thất ảo vào hình ảnh đó. Các ứng dụng này sử dụng AI để tích hợp mẫu nội thất vào không gian thực tế để bạn có thể xem trước trước khi quyết định mua.

 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng phần mềm AI trong thiết kế nội thất thường cần sự kiến thức về thiết kế và sự tạo động của con người để tạo ra các thiết kế độc đáo và thẩm mỹ. Phần mềm chỉ là một công cụ hỗ trợ, và sự sáng tạo của người sử dụng vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế.

Two columns
Vertical
Horizontal
Tính chi phí xây dựng
Tổng cộng:
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Yêu cầu dịch vụ của bạn đã được hoàn thành!
Chúng tôi đã gửi thông tin yêu cầu của bạn đến email của bạn.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

Quý khách có nhu cầu xây dựng công trình vui lòng liên hệ:
 Công ty TNHH Xây dựng & nội thất Rubik Homes

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN