Gần 1 Tỷ USD Rót Vào Cao Tốc Tân Phú – Bảo Lộc (Từ Đồng Nai lên Bảo Lộc)

Tuyến Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có tổng kinh phí dự kiến vào khoảng 18.200 tỷ đồng, được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021 – 2025 theo hình thức PPP. Đây là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

Tuyến Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng kinh phí dự kiến vào khoảng 18.200 tỷ đồng
Tuyến Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có tổng kinh phí dự kiến vào khoảng 18.200 tỷ đồng

Chiều ngày 4/2 văn phòng Chính phủ đã có thông báo về kết quả của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc.

Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc giao UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này trong giai đoạn 2021 – 2025 theo hình thức PPP. UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức huy động các nguồn lực hợp pháp theo quy định để bảo đảm phần vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án khi được giao là cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về việc giao UBND tỉnh Lâm Đồng là Cơ quan có thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/2/2021.

Bộ GTVT được giao chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá tác động toàn diện của việc đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc với các Dự án BOT khác đã và đang được đầu tư, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây… không để xảy ra xung đột, khiếu kiện, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, Bộ GTVT có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu phương án triển khai các đoạn cao tốc Dầu Giây – Tân Phú, Bảo Lộc – Liên Khương bảo đảm kết nối đồng bộ các đoạn tuyến cao tốc nhằm phát huy hiệu quả cao nhất cho toàn tuyến. Có thể xem xét tiếp tục giao địa phương là cơ quan có thẩm quyền nếu hợp lý và địa phương đề nghị.

Thủ tướng yêu cũng cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ GTVT có ý kiến bằng văn bản về việc bố trí ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 tham gia Dự án theo đề xuất của tỉnh Lâm Đồng làm căn cứ xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Sau khi được giao là Cơ quan có thẩm quyền, UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trong đó làm rõ phương án tài chính huy động nguồn vốn thực hiện dự án: vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà đầu tư, tín dụng, trái phiếu chính quyền địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng còn phải báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất, phấn đấu hoàn thành trong tháng 3/2021; đề xuất nhu cầu vốn hỗ trợ của nhà nước để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu cân đối bố trí ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 phần tham gia vốn vào Dự án, sớm báo cáo Chính phủ để kịp thời trình Quốc hội.

“UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức tín dụng có năng lực và uy tín tốt theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”, Thủ tướng chỉ đạo.

Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc giao UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này trong giai đoạn 2021 – 2025 theo hình thức PPP. UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức huy động các nguồn lực hợp pháp theo quy định để bảo đảm phần vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án khi được giao là cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về việc giao UBND tỉnh Lâm Đồng là Cơ quan có thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/2/2021.

Bộ GTVT được giao chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá tác động toàn diện của việc đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc với các Dự án BOT khác đã và đang được đầu tư, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây… không để xảy ra xung đột, khiếu kiện, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, Bộ GTVT có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu phương án triển khai các đoạn cao tốc Dầu Giây – Tân Phú, Bảo Lộc – Liên Khương bảo đảm kết nối đồng bộ các đoạn tuyến cao tốc nhằm phát huy hiệu quả cao nhất cho toàn tuyến. Có thể xem xét tiếp tục giao địa phương là cơ quan có thẩm quyền nếu hợp lý và địa phương đề nghị.

Thủ tướng yêu cũng cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ GTVT có ý kiến bằng văn bản về việc bố trí ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 tham gia Dự án theo đề xuất của tỉnh Lâm Đồng làm căn cứ xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Sau khi được giao là Cơ quan có thẩm quyền, UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trong đó làm rõ phương án tài chính huy động nguồn vốn thực hiện dự án: vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà đầu tư, tín dụng, trái phiếu chính quyền địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng còn phải báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất, phấn đấu hoàn thành trong tháng 3/2021; đề xuất nhu cầu vốn hỗ trợ của nhà nước để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu cân đối bố trí ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 phần tham gia vốn vào Dự án, sớm báo cáo Chính phủ để kịp thời trình Quốc hội.

“UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức tín dụng có năng lực và uy tín tốt theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”, Thủ tướng chỉ đạo.

Tuyến Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng kinh phí dự kiến vào khoảng 18.200 tỷ đồng
Tuyến Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc

Trước đó, hồi đầu tháng 1/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị được chuẩn bị thực hiện Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có chiều dài khoảng 67km, quy mô 4 làn xe thuộc tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương.

Cao tốc đi qua các huyện Tân Phú (Đồng Nai), Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm và TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Là tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế tỉnh Lâm Đồng cũng như khu vực Tây Nguyên, giảm tải cho quốc lộ 20.

Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn một (chưa bao gồm lãi vay) khoảng 18.200 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư thu xếp khoảng 9.700 tỷ (khoảng vốn trước mắt bố trí khoảng 5.000 tỷ để thực hiện dự án), vốn ngân sách Nhà nước dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 khoảng 9.700 tỷ.


  • Truy cập trang chủ website Rubik Homes để tìm thêm nhiều tin tức về nhà đất.
  • Tags liên quan: cao tốc tân phú bảo lộc, cao tốc dầu giây bảo lộc, bản đồ cao tốc tân phú bảo lộc đường cao tốc tân phú bảo lộc, dự án cao tốc tân phú bảo lộc… 


 

Chia sẻ bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.